Září 2012

Zánik je zákonnou cestou jak ukončit činnost společnosti

11. září 2012 v 14:38
Likvidace obchodních společností je administrativně a časově náročná činnost. Když si přejete ukončit podnikání , či o tom přemýšlíte a chcete převést svoji obchodní firmu, nabízíme Vám pohodlnou možnost zajištění likvidace, a to v plném rozsahu, až do okamžiku výmazu firmy z obchodního rejstříku. Využitím našich služeb tak je možné uspořit čas i prostředky. http://www.firmavdluzich.cz/ - převzetí firmy Zabřednout do problémů se splácením svých závazků bankám a jiným věřitelům nebývá v dnešní době ekonomické nestability pro majitele firem až tak velkou ojedinělostí. Pak bude dobré obrátit se na specialisty ,kteří se zabývají převzetím společností, daňovou optimalizací či likvidací společnosti.Převzetím firmy a její záchranou před krachem se dnes zabývá řada odborných firem, nabídku jedné z nich můžete využít na stránkách http://www.firmavdluzich.cz/prevzeti-firem.html. Likvidace společnosti, jenž je v mnohých případech neodvratná, je však legální, standardní a prověřená technika, jak ukončit fungování společnosti.Změna je pak kompletní - odkup firmy a celého obchodního podílu, přes převzetí účetní agendy, změny ve statutárních orgánech, případně změnu názvu společnosti či adresy, společníka, jednatele až po zabezpečení dalšího fungování firmy. Tímto krokem lze předejít faktickému předlužení a úpadku vyúsťujícímu k zahájení insolventního řízení. kw: převzetí společnosti

Převzetí firem

Kompletní převzetí Vaší ZADLUŽENÉ FIRMY. Převzetí závazků. Převzetí povinností daňových, pracovněprávních i obchodních.
  • zajištění dalšího chodu společnosti
  • zajištění provozní, právní, podnikatelské a ekonomické kontinuit
  • zastupování před úřady státní správy
  • změna jednatele, společníka, sídla, názvu
  • změnu názvu, sídla, společníka, jednatele
Bližší informace z oboru - likvidace firmy nebo převzetí společnosti najdete ve zdroji tohoto příspěvku tedy na Internetové stránce www.firmavdluzich.cz - převzetí firmy

Tags:přihláška pohledávky, firma na prodej, likvidace společnosti postup, firmy prodej, prodej pohledávky